Veulens 2019

Veulens 2019 2020-02-05T19:43:14+00:00
Deze veulens zijn geboren
2020-02-05T19:42:44+00:00

HV 3 mei 2019

Copabella Visage x Douglas x Sir Shutterfly x Narcos II x Samber

2020-02-05T19:42:39+00:00

HV 20 mei 2019

Plot Blue x Sir Shutterfly x Narcos II x Samber x Leander